แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

 แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

ทริป 2 วัน 1 คืน

แชร์ทริป แชร์เที่ยว ราคา ท่านละ 1,500 บาท

เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ  11 จุด ไฮไลท์

2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์

3.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์

         4.ที่พัก 1 คืน (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน  ภูทับเบิก)
            5.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์
        -ทุน รักษา 500,000 บาท
        -ทุนชีวิต 1,000,000 บาทที่พัก เขาค้อ ภูทับเบิก

วันเดินทาง

ก.ย 2561 ต.ค  2561 พ.ย  2561 ธ.ค  2561
2-3        ก.ย 7-8      ต.ค 4-5      พ.ย 2-3    ธ.ค
9-10      ก.ย 14-15  ต.ค 11-12   พ.ย 5-6    ธ.ค
16-17    ก.ย 21-22  ต.ค 18-19   พ.ย 9-10   ธ.ค
23-24    ก.ย 22-23  ต.ค 25-26   พ.ย 16-17  ธ.ค
31 ก.ย – 1 ต.ค 28-29  ต.ค   23-24  ธ.ค 
      30-31  ธ.ค
      31 ธ.ค – 1 ม.ค

รถนำเที่ยวเขาค้อ

สอบถามได้ที่ 087-2035957, 095-8650222 093-2908774, 093-2092581

ไม่ต้องนำรถมาเองท่านก็เที่ยวเขาค้อได้

ตัวอย่างโปรแกรม

วัน แรก

เวลา 05.00น. รับจาก สามแยกแคมป์สน จุดปลายทางเขาค้อ
เวลา 06.00น. ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ( รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย)
เวลา 07.00น. ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น. อนุสรณ์สถาน เขาค้อ
เวลา 08.00น. เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น. ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและหมอก
เวลา 09.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. ไร่ B. N
เวลา 11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตาม อัธยาศัย)
เวลว 13.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น. ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 16.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 17.00น. เข้าที่พัก  (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน ริมผา ภูทับเบิก)

วันที่ สอง

เวลา 07.00น. รับประทานเช้า(ตาม อัธยาศัย)
เวลา 08.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 09.30น. ภูแผงม้า
เวลา 11.00น. ลานหินปุ่ม,
ผาชูธง,
เวลา 12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตาม อัธยาศัย)
เวลา 13.30น. โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก
เวลา 14.00น. โรงเรียน การเมือง การทหาร ,กังหันน้ำ
เวลา 15.00น. จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 16.00น. ร้านมะขาม ของฝาก
  จบโปรแกรม  ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

#ที่พัก เขาค้อ ภูทับเบิก

หมายเหตุ 

1.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์     
2.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง   
3.แชร์ทริป แชร์เที่ยว เริ่มต้น 4 ท่าน

 รีวิว โปรแกรม แชร์ทริป แชร์เที่ยว

ที่ท่านจะได้เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า ในโปรแกรม มีดังนี้ 

เหมารถเขาค้อ

ที่เที่ยวเขาค้อแนะนำที่เที่ยวเขาค้อ 11 จุด ต้องเที่ยวให้ได้

1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

Watch the sea of Khao Kho.

Khao Kho

2. พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ), 

ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์  ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อ สู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบg-k8hv

3.ฐานปฏิบัติการรบ,อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้ เสียสละเขาค้อ

 4. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เป็นเจดีย์ที่มีสวยงามศักดิ์สิทธิ์ของชาวเขาค้อค่ะ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

5. แทนรัก ทะเลหมอก

จุดชมวิว  (ร้าน กาแฟสด วิวสวยๆ)

Instead love the fog

แทนรัก ทะเลหมอก

6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ไร่สอตเบอรี่

ไร่สอตเบอรี่เขาค้อ

7.แหล่งผลิตพลังงานลมเขาค้อ(ทุ่งกังหันลมเขาค้อ)

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

8.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ

ร้านของฝากเขาค้อ

9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

10:ร้านกาแฟ  Pino Latte พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้ เขาค้อ

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ เขาค้อ

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

เหมารถภูทับเบิก5 จุด ไฮไลท์ ภูทับเบิก ต้องเที่ยวให้ได้

1จุดสูงสุดภูทับเบิกจุดสูงสุด ภูทับเบิก จุดชมวิว 360 องค์ศา สวยและเย็นตลอดปี จะสวยมาก เที่ยวภูทับเบิก พาเที่ยวภูทับเบิก  ทางขึ้นภูทับเบิกภูทับเบิกทะเลหมอก ภูทับเบิก

2.วัดป่าภูทับเบิก

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิกเที่ยวภูทับเบิก3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปีไร่กะหล่ำปี ภูทับเบิกกะหล่ำปี ภูทับเบิก4.จุดชมวิวภูทับเบิก,ภูทับเบิก,ทะเลหมอกภูทับเบิก5.ที่กางเต้นท์ ริมผา ภูทับเบิกริม ผา ภู ทับ เบิกไร่ริมผากางเต้นท์ ไร่ริมผา - Pantipไร่ริมผารีสอร์ท ภูทับเบิกทะเลหมอก ภูทับเบิกไร่กะหล่ำปลี ภูทับเบิกไร่ริมผา ทะเลหมอกที่พักภูทับเบิก

ที่พัก เขาค้อ ภูทับเบิก

ที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์ ต้องเที่ยวให้ได้

1.ภูแผงม้า

ภูแผงม้า

ภูแผงม้า ภูทับเบิก

2. ลานหินปุ่ม,

ลานหินปุ่ม

ภูหินร่องกล้า

3.ผาชูธง

ผาชูธง

4.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

ผาคู่รัก

ผารักยืนยง

ผาพบรัก

โครงการหลวง

5.โรงเรียน การเมือง การทหาร

6.กังหันน้ำ 

กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

กังหันน้ำ


เหมา รถนำเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก

ไร่ริมผา ภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์  

: ใบอนุญาต นำเที่ยว เลขที่ 23/02917

: LINE ID: 087-2035957

: โทร 087-2035957,093-2908774,093-2092581


แนะนำที่พักภูทับเบิกที่พักภูทับเบิก


แนะะนำที่พักเขาค้อ

พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

ติดต่อได้ที่ โทร. 064-0050599 Line id : 064-0050599

พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

บริการ ที่พักเขาค้อ

ที่พักเขาค้อ ใกล้ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ
1.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
2.ร้านกาแฟ  Pino Latte พีโน่ ลาเต้
3.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
4.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
และอีกหลหลายสถานที่
เห็นวิววัดผาซ่อนแก้ว ใกล้ความสะดวกสบาย
1.เซเว่น อีเลฟเว่น
2.ตลาดสด
3.ร้านอาหาร
4.ร้านขายส่งเครื่องดื่ม

ที่ตั้ง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เรามีบริการ

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2018. All rights reserved.