เที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทริป 2 วัน 1 คืน

เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก

เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

ทริป 2 วัน 1 คืน   

เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

เหมาทริป ราคา ท่านละ 4,900 บาท (เที่ยวไม่รวมกับใคร)

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ  11 จุด ไฮไลท์

2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์

3.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์

4.ที่พัก 1 คืน

5.อาหารฟรี 4 มื้อ

6.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม

7.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

ดาวโหลด ตัวอย่างโปรแกรม ได้ที่นี้

วันที่ แรก

เวลา 05.00น. ออกเดินทางไปชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ
เวลา 06.00น. รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย
เวลา 07.00น. ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น. อนุสรณ์สถาน เขาค้อ
เวลา 08.00น. เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น. ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและหมอก
เวลา 09.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. ไร่ B. N
เวลา 11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลว 13.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น. ต่อด้วยร้านของฝาก-ส่งที่พัก 
เวลา 18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

 

วันที่ สอง

เวลา 06.00น. รับประท่านอาหารเช้า (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 08.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก,
เวลา 09.00น. ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 09.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ภูแผงม้า
เวลา 11.00น. ลานหินปุ่ม,
- ผาชูธง,
เวลา 12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 13.30น. โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก
เวลา 14.00น. โรงเรียน การเมือง การทหาร ,กังหันน้ำ
เวลา 15.00น. จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 16.00น. ร้านมะขาม ของฝาก
  จบโปรแกรม  ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

 

หมายเหตุ  1.ราคานี้สามารถตัดโปรแกรมหรือ สัวสดิการบางอย่างออกได้เพื่อให้ราคาถูกลงได้

  2.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์

  3.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง

  4.เหมาทริป (เที่ยวไม่รวมกับคณะใคร) เริ่มต้น 2 ท่าน 

 รีวิว โปรแกรม เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า 

ที่ท่านจะได้เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า ในโปรแกรม มีดังนี้ 

เหมารถเขาค้อ

ที่เที่ยวเขาค้อแนะนำที่เที่ยวเขาค้อ 11 จุด ต้องเที่ยวให้ได้

1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

Watch the sea of Khao Kho.

 

Khao Kho

 

2. พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ), 

ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์  ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อ สู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

 

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบg-k8hv

 

3.ฐานปฏิบัติการรบ,อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

 

อนุสรณ์สถานผู้ เสียสละเขาค้อ

 

 4. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เป็นเจดีย์ที่มีสวยงามศักดิ์สิทธิ์ของชาวเขาค้อค่ะ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

5. แทนรัก ทะเลหมอก

จุดชมวิว  (ร้าน กาแฟสด วิวสวยๆ)

Instead love the fog

 

แทนรัก ทะเลหมอก

 

6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ไร่สอตเบอรี่

ไร่สอตเบอรี่เขาค้อ

 

7.แหล่งผลิตพลังงานลมเขาค้อ(ทุ่งกังหันลมเขาค้อ)

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

 

8.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ

ร้านของฝากเขาค้อ                                       

9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

10:ร้านกาแฟ  Pino Latte พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้ เขาค้อ

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ เขาค้อ

 

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

เหมารถภูทับเบิก

5 จุด ไฮไลท์ ภูทับเบิก ต้องเที่ยวให้ได้

1จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก จุดชมวิว 360 องค์ศา สวยและเย็นตลอดปี จะสวยมาก เที่ยวภูทับเบิก พาเที่ยวภูทับเบิก  ทางขึ้นภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ทะเลหมอก ภูทับเบิก

2.วัดป่าภูทับเบิก

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

เที่ยวภูทับเบิก

3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

ไร่กะหล่ำปี ภูทับเบิก

กะหล่ำปี ภูทับเบิก

4.จุดชมวิวภูทับเบิก,

ภูทับเบิก,

ทะเลหมอกภูทับเบิก

5.ที่กางเต้นท์ ริมผา ภูทับเบิก

ริม ผา ภู ทับ เบิก

ไร่ริมผา

กางเต้นท์ ไร่ริมผา - Pantip

ไร่ริมผารีสอร์ท ภูทับเบิก

ทะเลหมอก ภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปลี ภูทับเบิก

ไร่ริมผา ทะเลหมอก

ที่พักภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์  

: ใบอนุญาต นำเที่ยว เลขที่ 23/02917

: LINE ID: 087-2035957

: โทร 087-2035957,093-2908774,093-2092581

 

ที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า

 

ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์ ต้องเที่ยวให้ได้

1.ภูแผงม้า

ภูแผงม้า

ภูแผงม้า ภูทับเบิก

2. ลานหินปุ่ม,

ลานหินปุ่ม

ภูหินร่องกล้า

3.ผาชูธง

ผาชูธง

4.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

ผาคู่รัก

ผารักยืนยง

ผาพบรัก

โครงการหลวง

5.โรงเรียน การเมือง การทหาร

6.กังหันน้ำ 

กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

กังหันน้ำ

ไร่ริมผา ภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์  

: ใบอนุญาต นำเที่ยว เลขที่ 23/02917

: LINE ID: 087-2035957

: โทร 087-2035957,093-2908774,093-2092581

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2018. All rights reserved.