เที่ยว ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า ทริป ทัวร์ 2 วัน 1 คืน

เที่ยว ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวเขาค้อ

ทริป 2 วัน 1 คืน  (เที่ยวไม่รวมกับใคร)

เที่ยว ภูหินร่องกล้า-ภูทับเบิก

เหมาทริป ราคา ท่านละ 3,900 บาท 

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์

2.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์

3.ที่พัก 1 คืน

3.อาหารฟรี 3 มื้อ

5.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม

6.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

วันที่ แรก

เวลา 06.00น. ออกเดินทางไป ภูหินร่องกล้า
เวลา 08.00น. โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก
เวลา 09.30น. ลานหินปุ่ม,
- ผาชูธง,
เวลา 11.30น. ลานหินแตก
เวลา 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 13.00น. โรงเรียน การเมือง การทหาร ,กังหันน้ำ
เวลา 14.00น. ภูแผงม้า
เวลา 14.30น. ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 15.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
   
เวลา 16.30น. เข้าที่พัก ที่ ภูทับเบิก
เวลา 18.00น. รับประท่านอาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

 

วันที 2

เวลา 07.00น. รับประท่านอาหารเช้า (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 08.00น. ชมทะเลหมอก
เวลา 09.00น. จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 10.30น. จบโปรแกรม  ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

หมายเหตุ  1.ราคานี้สามารถตัดโปรแกรมหรือ สัวสดิการบางอย่างออกได้เพื่อให้ราคาถูกลงได้

  2.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์

  3.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง

  4.เหมาทริป (เที่ยวไม่รวมกับคณะใคร)  คั้นต่ำ 2 ท่าน

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

เหมารถภูทับเบิก

5 จุด ไฮไลท์ ภูทับเบิก ต้องเที่ยวให้ได้

1จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก จุดชมวิว 360 องค์ศา สวยและเย็นตลอดปี จะสวยมาก เที่ยวภูทับเบิก พาเที่ยวภูทับเบิก  ทางขึ้นภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ทะเลหมอก ภูทับเบิก

2.วัดป่าภูทับเบิก

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

เที่ยวภูทับเบิก

3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

ไร่กะหล่ำปี ภูทับเบิก

กะหล่ำปี ภูทับเบิก

4.จุดชมวิวภูทับเบิก,

ภูทับเบิก,

ทะเลหมอกภูทับเบิก

5.ที่กางเต้นท์ ริมผา ภูทับเบิก

ริม ผา ภู ทับ เบิก

ไร่ริมผา

กางเต้นท์ ไร่ริมผา - Pantip

ไร่ริมผารีสอร์ท ภูทับเบิก

ทะเลหมอก ภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปลี ภูทับเบิก

ไร่ริมผา ทะเลหมอก

ที่พักภูทับเบิก

ไร่ริมผา ภูทับเบิก

 

ห้วยไผ่คอมทัวร์  

: ใบอนุญาต นำเที่ยว เลขที่ 23/02917

: LINE ID: 087-2035957

: โทร 087-2035957,093-2908774,093-2092581

 

ที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์ ต้องเที่ยวให้ได้

1.ภูแผงม้า

ภูแผงม้า

ภูแผงม้า ภูทับเบิก

2. ลานหินปุ่ม,

ลานหินปุ่ม

ภูหินร่องกล้า

3.ผาชูธง

ผาชูธง

4.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

ผาคู่รัก

ผารักยืนยง

ผาพบรัก

โครงการหลวง

5.โรงเรียน การเมือง การทหาร

6.กังหันน้ำ 

กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

กังหันน้ำ

ไร่ริมผา ภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์  

: ใบอนุญาต นำเที่ยว เลขที่ 23/02917

: LINE ID: 087-2035957

: โทร 087-2035957,093-2908774,093-2092581

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2018. All rights reserved.